Bezpieczeństwo IT

Bezpieczeństwo to nie stan to ciągły proces.  Dlatego nie można zostawić systemów samych sobie. Należy je cyklicznie audytować i sprawdzać ich stan aktualizacji. Bezpieczeństwo to nie tylko technologia, to również ludzie, dlatego prowadzimy szkolenia dla pracowników każdego szczebla zwiększające świadomość. Szkolenie posiada ogrom przykładowo i pokazów na żywo, teoria jest ograniczona do niezbędnego minimum.