Andrzej

Pierwszy komputer na którym pracował to Commodore C64 na którym programował w Basicu z niemieckich instrukcji. Systemy z rodziny Windows zna bardzo dobrze. Aktywnie bierze udział w testach nowych systemów. Umiejętności potwierdza certyfikatami Microsoft. Administruje także Linuxami z rodziny Red Hat (CentOS). Wirtualizuje za pomocą VMware i Hyper-v. Posiada szeroką wiedzę nt. sieci zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych. Konsola Cisco mu nie straszna, ale administruje też przez interfejsy webowe. Praktyk ITIL, zna i stosuje najlepsze praktyki sprawdzone w firmach produkcyjnych, usługowych czy handlu detalicznym. Potrafi posługiwać się zarówno metodykami kaskadowymi jak i zwinnymi (AgilePM) podczas prowadzenia projektów. Bezpieczeństwo systemów jest jego hobby. Zawsze projektuje infrastrukturę ze świadomością bezpieczeństwa systemów i ich użyteczności.